കേരളത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ISRO യില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം | നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി | ISRO IPRC Recruitment 2023 

20230325 142316

ISRO IPRC Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ISRO യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ISRO Propulsion Complex (IPRC)  ഇപ്പോള്‍ Technical Assistant, Technician, …

Read more