കേരളത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ISRO യില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം | നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി | ISRO IPRC Recruitment 2023 

20230325 142316

ISRO IPRC Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ISRO യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ISRO Propulsion Complex (IPRC)  ഇപ്പോള്‍ Technical Assistant, Technician, …

Read more

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ജോലി അവസരം | യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ | AI Airport Services Limited Recruitment 2023 

Screenshot 2023 03 25 08 59 43 09 40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

AI Airport Services Limited Recruitment 2023: പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ Air India ക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. AI Airport Services Limited …

Read more