ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി ജോലി -പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ റെയില്‍വേ ജോലി | IRCTC Recruitment 2023 – Walk in Interview For Latest 48 Tourism Monitors & Hospitality Monitors Vacancies

IRCTC Recruitment 2023: റെയില്‍വേ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് IRCTC യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ഇപ്പോള്‍ Tourism Monitors & Hospitality Monitors തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മൊത്തം 48 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ 2023 ഏപ്രില്‍ 3 മുതല്‍ 2023 ഏപ്രില്‍ 9 വരെ പങ്കെടുക്കാം. [the_ad id=”1356″]

JOIN WHATSAPP GROUP : CLICK HERE

Important Dates


Bhubaneswar, Odisha
Institute of Hotel Management (IHM)
Near Indian Overseas Bank, V.S.S. Nagar, Bhubaneswar, Odisha 751007 03.04.2023 /04.04.2023


Hyderabad, Telangana
Institute of Hotel Management (IHM)
F-Row, Vidya Nagar, DD Colony, Hyderabad, Telangana 500007 08.04.2023 /09.04.2023


Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (IRCTC) Latest Job Notification Details
റെയില്‍വേ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് IRCTC യില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക. [the_ad id=”1356″]

IRCTC Recruitment 2023 Latest Notification Details


Organization Name Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (IRCTC)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Apprentices Training
Advt No No.2023/IRCTC/HRD/SCZ/Rectt.-I/ Hospitality Monitors
Post Name Tourism Monitors & Hospitality Monitors
Total Vacancy 48
Job Location All Over India
Salary Rs.30,000 – 35,000/-
Apply Mode Walk in Interview
Notification Date 16th April 2023
Interview Date 3rd April 2023 to 9th April 2023
Official website https://www.irctc.com/


IRCTC Recruitment 2023 Latest Vacancy details


Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക [the_ad id=”1356″]

Post Name – Vacancies


Tourism Monitors 6
Hospitality Monitors 42
Total 48


IRCTC Recruitment 2023 Age Limit Details


Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

Post Name – Age Limit


Tourism Monitors 28 years for UR. Age relaxation will be given to SC/ ST/ OBC/ PwBD / ExServiceman applicants as per Government guidelines. Upper age is relaxable by 5 years for SC/ST applicants, by 3 years for OBC applicants and by 10 years for PwBD applicants. Ex-Service Men – Up to the extent of service rendered in defence plus 3 yrs.
Hospitality Monitors 28 years for UR. Age relaxation will be given to SC/ ST/ OBC/ PwBD / ExServiceman applicants as per Government guidelines. Upper age is relaxable by 5 years for SC/ST applicants, by 3 years for OBC applicants and by 10 years for PwBD applicants. Ex-Service Men – Up to the extent of service rendered in defence plus 3 yrs. [the_ad id=”1356″]


IRCTC Recruitment 2023 Educational Qualification Details


Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് Tourism Monitors & Hospitality Monitors തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

Post Name – Qualification


Tourism Monitors

Full time B.Sc. in Hospitality and Hotel Administration from a Central or State institute of Hotel Management (CIHM/ SIHM/ PIHM) affiliated to NCHM&CT/ UGC/ AICTE/ Government of India.
BBA/ MBA (Culinary Arts) from Indian Culinary Institutes under Ministry of Tourism.
B.Sc. Hotel Management and Catering Science from Government recognized Universities affiliated to UGC/ AICTE/ Government of India/ State Government.
M.B.A (Tourism and Hotel Management) from Government recognized Universities affiliated UGC/ AICTE/ Government of India/ State Government
Candidates with minimum of 02 years experience in the relevant field will only be eligible to apply [the_ad id=”1356″]


Hospitality Monitors

3-Years Bachelor degree in Tourism; or 3-Years bachelor degree in any stream + 1-year diploma in Travel & Tourism
or
3-years Bachelor Degree in any stream + 2-years
Post Graduation Degree/Diploma in Travel & Tourism


How To Apply For Latest IRCTC Recruitment 2023?


Candidates are requested to fill in the application form (attached along with this notification) duly completing in all respects. The completed application form has to be submitted at the venue of the interview for verification along with original documents, one set of attested copies of requisite documents and two recent passport size photographs. Interview will be conducted and based on the credentials & performance in the personal interview the candidates will be shortlisted. The offer of engagement shall be issued to the suitable candidates in the order of merit and based on number of vacancies, subject to verification of antecedents. In addition to 06 selected candidates, names of 06 candidates will be placed on Reserve Panel. [the_ad id=”1356″]

a) This engagement is purely contractual in nature and will not entitle any candidate to claim for regular/permanent employment in IRCTC.
b) Contract may be terminated by giving one month notice by either side. If performance during contract period is not found satisfactory the contract may be terminated without any notice.
c) Only Indian Nationals are eligible to apply.
d) Those working in Govt. / PSUs may apply through proper channel or submit NOC at the time of Interview or should submit proper relieving letter from present employer in the event of selection in IRCTC.
e) IRCTC reserves the right to cancel/ amend the advertisement and/or the selection process at any time without any prior notice.
f) The number of vacancies to be filled (including Reserve Panel) may increase or decrease depending on the requirement of IRCTC at the time of engagement.
Essential Instructions for Fill IRCTC Recruitment 2023 Walk in Interview Application Form [the_ad id=”1356″]
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ , പ്രായ പരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത etc.. ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ജോലി അവസരം നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതാണ്
നിങ്ങള്‍ ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ കാര്യമാണ്, അപേക്ഷാ ഫോം ഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID, എന്നിവ കൊടുക്കുക. കാരണം പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷാ തിയതി, അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌
ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിന്‍റെ നിയമന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നിവ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക [the_ad id=”1356″]

Official Notification Click Here

Apply Now Click Here

WHATSAPP GROUP : CLICK HERE

TELEGRAM CHANNEL : CLICK HERE

Share this information with your friends and don’t forget to share on other social media and subscribe to our channel and join our WhatsApp group, and follow on the Facebook page. [the_ad id=”1356″]

Sharing Is Caring:

Leave a Comment