കേരളത്തില്‍ EPFO വിജ്ഞാപനം വന്നു – 115 ഒഴിവുകള്‍ | സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ആവാം | Kerala EPFO SSA Recruitment 2023

20230326 154152

Kerala EPFO SSA Recruitment 2023 : കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍  എപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്‌ ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Employees Provident Fund Organization …

Read more

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍ |പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികള്‍ നേടാം| Kerala Govt Temporary Job Vacancies

maxresdefault 9

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍: PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി നേടാവുന്ന ജോലി ഒഴിവുകള്‍ ആണ് താഴെ കൊടുത്തത്. WHATSAPP GROUP : CLICK …

Read more

PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നേടാം – ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം KASE Recruitment 2023

maxresdefault 8

KASE Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ KASE യില്‍ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala Academy for Skills Excellence (KASE)  ഇപ്പോള്‍ District Skill …

Read more

കേരളത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ISRO യില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം | നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി | ISRO IPRC Recruitment 2023 

20230325 142316

ISRO IPRC Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ISRO യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ISRO Propulsion Complex (IPRC)  ഇപ്പോള്‍ Technical Assistant, Technician, …

Read more

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ജോലി അവസരം | യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ | AI Airport Services Limited Recruitment 2023 

Screenshot 2023 03 25 08 59 43 09 40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

AI Airport Services Limited Recruitment 2023: പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ Air India ക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. AI Airport Services Limited …

Read more

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി ജോലി -പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ റെയില്‍വേ ജോലി | IRCTC Recruitment 2023 – Walk in Interview For Latest 48 Tourism Monitors & Hospitality Monitors Vacancies

maxresdefault 3

IRCTC Recruitment 2023: റെയില്‍വേ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് IRCTC യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ഇപ്പോള്‍ …

Read more

EPFO വിജ്ഞാപനം വന്നു – 2859 ഒഴിവുകള്‍ | കേരളത്തിലും അവസരം | EPFO SSA Recruitment 2023 – Apply Online For Latest 2859 Social Security Assistant (SSA) and Stenographer Vacancies

maxresdefault 2

EPFO SSA Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ എപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്‌ ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Employees Provident Fund Organization (EPFO) …

Read more